EUROBILD GRAĐEVINARSKO PREDUZEĆE

euro bild doo

Eurobild doo u svetu građevinarstva postoji od 19.08.2014. Zahvaljujući pažljivo odabranom kadru, Eurobild doo je u relativnom kratkom  periodu  postojanja uspeo da modernizuje tehnologiju i opremu i da optimalno dimenzioniše svoje kapacitete u skladu  sa objektivnim potrebama tržišta. Pored visokogradnje za koju je strateški opredeljen, Eurobild je formirao i posebnu organizacionu jedinicu za fundiranje. Eurobild doo je fleksibilan, lako prilagodljiv i spreman za saradnju kako sa domaćim tako i sa stranim partnerima. Uspešno završeni projekti su naša najbolja referenca za buduće poslove. Danas Eurobild doo ima dovoljno kapaciteta da nastavi svoj uspon ka vrhu građevinske delatnosti, i da dostigne evropske standarde u izgradnji i inženjeringu.

Usluge i delatnost firme EUROBILD DOO

Stanogradnja i poslovni objekti

Kompletno rukovođenje građevinskim radovima u oblasti visokogradnje Eurobild obavlja uz stručni kadar predvođen iskusnim građevinskim inžinjerima, koji uz asistiranje tehničkog osoblja predvode veliki broj zaposlenih radnika građevinske struke.
Obuka osoblja za rad sa savremenim sistemskim oplatama, skelama i ostalom opremom na prvom je mestu, što omogućava brzo i kvalitetno izvođenje radova uz maksimalnu bezbednost radnika.

Industrijski objekti

Uspešno izvodimo građevinske radove  u oblasti industrijske gradnje, bez obzira na specifične zahteve  i  na kompleksnost projekta.  Zahtevani  kvalitet i rok za završetak radova nikada se ne dovode u pitanje.

Fundiranje

Poseban sektor čija su delatnost specijalizovani radovi u građevinarstvu – duboko fundiranje, izrada AB dijafragmi (max dubina 35 m), bušenih šipova svih vrsta (max dubina 40 m) i šipova koji se izvode CFA tehnologijom (max dubina šipova 24 m).

Mostovi i mostogradnja

Kao specijalan vid gradnje, kompanija Eurobild sa ponosom može da se pohvali da je kvalitetno i u roku izvela niz složenih mostovskih konstrukcija. Ozbiljne rasponske konstrukcije, složenih poprečnih preseka, uspešno su izvedene na Koridoru 10 (istočni krak) i u sklopu severnog magistralnog prstena (LOT1) prilaznog dela mosta preko Ade u Beogradu. Brojne reference od strane inostarnih investitora su najbolji pokazatelj za kvalitet izvedenih mostova. Posebno važna činjenica za buduće investitore i izvođače radova na polju mostogradnje jeste da su svi realizovani projekti ostvareni pomoću sopstvene radne snage, mehanizacije i specijalizovane opreme.

Sertifikacija i Politike sistema menadžmenta

Kompanija Eurobild d.o.o. poštuje međunarodno priznate principe upravljanja poslovanjem, zaštitom životne sredine i upravljanjem bezbednošću i zdravljem na radu zaposlenih kroz primenu zahteva standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007. Primena navedenih standarda podrazumeva konstantno unapređenje usluga koje Eurobild d.o.o. pruža, smanjenje broja reklamacija i povećanje zadovoljstva korisnika. Smanjenje rizika po bezbednost i zdravlje zaposlenih i minimiziranje negativnog uticaja na životnu sredinu, uz potpuno poštovanje lokalne i međunarodne zakonske regulative iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu i zaštite životne sredine su direktna posledica primene navedenih standarda.

Eurobild d.o.o. je sertifikovan u skladu sa navedenim standardima od 2009. godine. Sertifikaciju i redovne nadzore vrši najveća svetska kontrolna kuća TUV AUSTRIA. Na ovom mestu možete pogledati važeća izdanja sertifikata.

> ISO 9001:2015 SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM
> ISO 14001:2015 SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
> OHSAS 18001:2007 SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU
> ISO 27001:2013 SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA

Čime se bavimo?

EUROBILD je privatna građevinska kompanija koja posluje u domenu građevinskih i profesionalnih usluga upravljanja projektima u svim aspektima izgradnje. Osnovana je sa ciljem pravljenja moderne kompanije koja odgovara svim savremenim zahtevima tržišta.

Građevinske mogućnosti kompanije Eurobild su samo deo priče. Zapravo, najvažnije pitanje nije „Šta mi radimo?“ već „Kako to radimo?“. Posvećenost najvišim standardima kvaliteta u realizaciji projekata, koje stoji iza svake naše aktivnosti i odluke, stručnost naših zaposlenih, iskustvo i izvrsnost isporuke naših građevinskih usluga sa inovativnim pristupima izgradnje, omogućavaju nam da poboljšamo efikasnost i ispunimo zahtevne ciljeve naših klijenta.

Mehanizacija i oprema

mehanizacija i oprema
 • Sistemska i fasadna skela

 • Sistemska oplata NOE

 • Telehendler, Caterpillar TH 580 B
 • Laki kamion putar, Renault Maskott 150 DXI

 • Laki kamion putar, Merceedes Sprinter 313  4×2  4325

 • Kran Potain 744

 • Kran Potain MCT 88

 • Kran TGM GRT 52-125

 • Kran TGM GRT 60-12

 • Garnitura za bušenje šipova MAIT HR 30

 • Garnitura za bušenje šipova MAIT HR 130

 • Garnitura za bušenje šipova MAIT HR 180

PARTNERI