Kompanija Eurobild d.o.o. je firma koja od svog postojanja je uspela da u kratkom periodu modernizuje tehnologiju i opremu i da optimalno dimenzioniše svoje kapacitete u skladu  sa objektivnim potrebama tržišta.

1Sistemska i fasadna skelam215000
2Sistemska oplata NOEm25000
3Telehendler, Caterpillar TH 580 Bkom1
4Laki kamion putar, Renault Maskott 150 DXIkom3
5Laki kamion putar, Merceedes Sprinter 313  4×2  4325kom1
6Kran Potain 744kom1
7Kran Potain MCT 88kom1
8Kran TGM GRT 52-125kom1
9Kran TGM GRT 60-12kom1
10Garnitura za bušenje šipova MAIT HR 30kom1
11Garnitura za bušenje šipova MAIT HR 130kom1
12Garnitura za bušenje šipova MAIT HR 180kom1