2021-06-17T10:12:26+00:00

Preduzeće Eurobild je izvodio radove na dijafragmi zemljišta, kopanje šipova i bunara kao i postavljanje naglavnih greda na objektu.

2021-06-19T06:39:32+00:00

Izgradnja mosta za teški saobraćaj preko reke Nišave. Dužina mosta L = 242m, širina 2m. Most sa masivnim temeljima na prirodnoj steni, 4 stuba od armiranog betona sa ležišnim gredama.

Go to Top