2020-04-08T18:46:11+00:00

Građevinski radovi na sanaciju krova, fasade i amfiteatra Urgentnog centra Srbije u Beogradu.

2020-04-09T01:50:42+00:00

Preduzeće Eurobild je izvodio radove na dijafragmi zemljišta, kopanje šipova i bunara kao i postavljanje naglavnih greda na objektu.

2018-12-10T22:10:39+00:00

Detalji projekta Period 14 meseci Povrsina u m [...]

2017-11-29T17:25:32+00:00

Detalji projekta Period 7 meseci Povrsina u m [...]

2018-10-04T07:15:04+00:00

Detalji projekta Period 14 meseci Povrsina u m [...]

Go to Top