EUROBILD – Građevinsko preduzeće

Građevinsko preduzeće Eurobild d.o.o. je firma koja od svog postojanja je uspela da u kratkom periodu modernizuje tehnologiju i opremu i da optimalno dimenzioniše svoje kapacitete u skladu  sa objektivnim potrebama tržišta. EUROBILD d.o.o., privredno društvo za izgradnju, obnavljanje i rekonstrukciju građevinskih objekata, osnovano je 2014. godine.

eurobild construction services
0
Ukupno realizovanih projekata
0
Aktueni projekti
0
Završeni projekti