Eurobild doo u svetu građevinarstva postoji od 19.08.2014. Zahvaljujući pažljivo odabranom kadru, Eurobild doo je u relativnom kratkom  periodu  postojanja uspeo da modernizuje tehnologiju i opremu i da optimalno dimenzioniše svoje kapacitete u skladu  sa objektivnim potrebama tržišta. Pored visokogradnje za koju je strateški opredeljen, Eurobild je formirao i posebnu organizacionu jedinicu za fundiranje. Eurobild doo je fleksibilan, lako prilagodljiv i spreman za saradnju kako sa domaćim tako i sa stranim partnerima. Uspešno završeni projekti su naša najbolja referenca za buduće poslove. Danas Eurobild doo ima dovoljno kapaciteta da nastavi svoj uspon ka vrhu građevinske delatnosti, i da dostigne evropske standarde u izgradnji i inženjeringu.

MEHANIZACIJA

eurobilid mehanizacija