sren +381 11 38 18 200 Vinogradska 110, 11070 Novi Beograd, Srbija

O kompaniji

Eurobild je srpska građevinska firma sa sedištem u Beogradu. Od svog osnivanja izgradili smo status respektabilne građevinske kompanije. U prilog tome govore brojne reference i projekti izvedeni u proteklih pet godina. Pored visokogradnje kompanija je formirala i poseban sektor dubokog fundiranja koje je prisutno na tržištu, koristeći najmodernije tehnologije izvođenja.

Poslovni prostor

Sertifikati

Kompanija Eurobild d.o.o. poštuje međunarodno priznate principe upravljanja poslovanjem, zaštitom životne sredine i upravljanjem bezbednošću i zdravljem na radu zaposlenih kroz primenu zahteva standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  i ISO/IEC 27001:2013, kao i ISO 45001:2018 – upravljanje opremom za fundiranje. Primena navedenih standarda podrazumeva konstantno unapređenje usluga koje Eurobild d.o.o. pruža, smanjenje broja reklamacija i povećanje zadovoljstva korisnika. Smanjenje rizika po bezbednost i zdravlje zaposlenih i minimiziranje negativnog uticaja na životnu sredinu, uz potpuno poštovanje lokalne i međunarodne zakonske regulative iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu i zaštite životne sredine su direktna posledica primene navedenih standarda. Sertifikaciju i redovne nadzore vrši najveća svet-ska kontrolna kuća TUV AUSTRIA. Na ovom mestu možete pogledati važeća izdanja sertifikata.