2020-04-08T18:53:55+00:00

Izvođenje radova na fundiranju objekta šipovima, izvođenje dijafragmi i iskopavanju bunara.

2020-04-08T18:46:11+00:00

Građevinski radovi na sanaciju krova, fasade i amfiteatra Urgentnog centra Srbije u Beogradu.

2020-04-09T01:50:42+00:00

Preduzeće Eurobild je izvodio radove na dijafragmi zemljišta, kopanje šipova i bunara kao i postavljanje naglavnih greda na objektu.

2020-02-29T19:13:40+00:00

Detalji projekta Period 2 meseci Izrada bušenih šipova [...]

2018-12-10T22:10:39+00:00

Detalji projekta Period 14 meseci Povrsina u m [...]

2018-12-10T14:31:10+00:00

Detalji projekta Period 14 meseci Dužina mosta (m) [...]

2018-12-10T20:39:10+00:00

Detalji projekta Period 8 meseci Dužina mosta (m) [...]

2017-12-02T10:06:15+00:00

Detalji projekta Period 13 meseci Povrsina u m [...]

2017-11-29T22:12:56+00:00

Detalji projekta Period u toku Povrsina u m [...]

2017-11-29T17:25:32+00:00

Detalji projekta Period 7 meseci Povrsina u m [...]

Go to Top