sren +381 11 38 18 200 Vinogradska 110, 11070 Novi Beograd, Srbija

Fundiranje - Lokacija Kisač

Izvođenje bušenih šipova Ø 1200mm na nadvožnjaku na km 92+768 u Kisaču u okviru projekta Beograd-Subotica-Državna granica (Kelebija), deonica Novi Sad-Subotica-Državna granica (Kelebija).

Investitor: China Civil Engineering Construction Corporation Balkan
Period izgradnje: 2 meseca